Zichtbaarheidskleding conform de normaanvulling van Rijkswaterstaat (RWS)

;

15 juni 2023 | Nieuws

Hogezichtbaarheidskleding moet voldoen aan de EN ISO 20471 normering, een algemene veiligheidsnorm en kwaliteitsnorm. Voor extra veiligheid heeft Rijkswaterstaat ten aanzien van uniformiteit en kwaliteit van signaalkleding de “Richtlijnen en Specificaties voor veiligheidskleding bij Wegwerkzaamheden” (AVV, 1995) opgesteld. Hierbij is onder andere een nadere precisering van de toe te passen klasse, de achtergrondkleur en de figuratie en kleur van de retro-reflecterende striping vastgelegd en voorgeschreven.
Deze richtlijnen zijn bestemd voor de signalisatiekleding die wordt gedragen door alle typen wegwerkers aan Rijkswegen (A- en N- wegen) en spoorwerkers. Maar ook voor professionals die verkeers-tellingen, metingen en inspecties uitvoeren is deze richtlijn geldig. Doelstelling voor deze aanvullende normering is het vergroten van de zichtbaarheid en herkenbaarheid van wegwerkers en spoorwerkers.

Aanvullende eisen
De RWS-norm stelt een aantal aanvullende eisen aan reflectiekleding bij het uitvoeren van werkzaamheden aan de openbare weg en het spoor. De specificaties wijken af op het aantal en de plaats van de reflecterende strepen. Deze strepen moeten de vorm hebben van een Romeinse II (soms ook wel de vorm van een H genoemd), waarbij de verticale banden over de schouder doorlopen. Op de mouwen en broekspijpen moet aan de buitenkant bovendien een verticale streep aanwezig zijn. Alle vesten, jassen en pakken moeten gesloten gedragen worden.

Kleuren
Rijkswaterstaat stelt aanvullende eisen op het gebied van kleuren. Het kledingstuk moet geheel egaal zijn qua kleurstelling. Fluor Oranje wordt gebruikt voor wegwerkers. Ook de spoorwerkers dragen vanaf half 2019 Fluor Oranje, de leidinggevenden dragen Fluor Geel.

Spoorwerkers
Voor werkers langs of op het spoor is het verplicht om fluor oranje werkkleding te dragen. Om duidelijk te maken welke medewerker de verantwoordelijkheid heeft, dragen leidinggevenden fluor gele werkkleding. Met de fluor oranje werkkleding wordt er uniformiteit gecreëerd met de bouwsector. Werkers langs het spoor hebben namelijk ook vaak projecten in de bouw.

Verwerking logo’s
Voor het plaatsen van het logo op werk- en veiligheidskleding gelden de algemene regels van het Rijk. Personalisatie van High Visibility werkkleding moet aan strenge eisen voldoen. Het plaatsen van een logo op reflectiekleding is daarom aan regels gebonden. Toegepaste technieken moeten water- en vuurvast zijn. Als specialist op dit gebied begeleidt Workwear in Style u graag bij dit proces, zonder dat u inlevert op uw uitstraling.

 

Spreek direct met een adviseur